Μουσεία

Λίγο πάνω απ’ την πλατεία, κοντά στο ναό της Παναγίας, βρίσκεται το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αρτοτίνας. Στεγάζεται στο αρχοντικό Σαφάκα, χτισμένο στα 1810, που ήταν κατοικία του οπλαρχηγού. Δωρήθηκε από τους κληρονόμους του στην Κοινότητα το 1975.

Στο ισόγειο μπορεί κανείς να δει εργαλεία και είδη της καθημερινότητας της Αρτοτίνας, που έχουν προσφερθεί από συγχωριανούς μας. Στο ανώγειο, σε δύο δωμάτια παρουσιάζεται μέρος του λαογραφικού υλικού, ενώ τρεις αίθουσες φιλοξενούν έγγραφα και αντικείμενα ιστορικού ενδιαφέροντος.

IMG_4216.JPG